Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia 2009:
Zarządzenie nr 19/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20.03.2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Zarządzenie nr 19/2009

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 20.03.2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art.199 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca roku 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 póz. 2104 z późn. zm.)

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2008 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem plan - 33.206.409,77 zł

wykonanie - 34.078.426,61 zł

2. Wydatki ogółem plan - 33.206.409,77 zł

wykonanie - 30.394.868,33 zł

W tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

a) dotacja planowana - 6.046.304,79 zł

wykonana - 5.745.681,78 zł

b) wydatki planowane - 6.046.304,79 zł

wykonane - 5.745.681,78 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 przedkłada się Komisji Rewizyjnej, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

PIOTR ŚWIDERSKI

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2009-04-15 13:22:22
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-04-15 13:22:22 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK
 SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK
 Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków dochodów własnych w 2008 roku Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych
 Wykonanie budżetu Gminy Wałcz w 2008 r.
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Załącznik nr 4
 Załącznik nr 5
 Załącznik nr 6
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160298