Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Gminy:
Budżet 2009

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19.03.2010 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok


Uchwała Nr XXXI/169/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009


Informacja O budżecie Gminy Wałcz na 2009 rok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku - DOCHODY – podział według źródła pochodzenia


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - WYDATKI budżetu gminy w 2009 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych


Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku


Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w


Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Dochody budżetu Gminy Wałcz z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2009 r


Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PR


Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2009 ROK


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2009-12-22 11:51:13
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-01-12 15:01:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160427