Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Gminy:
Budżet 2011

drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Uchwała nr VI/29/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2011 roku.
 Uchwała nr VI/28/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2011 roku.
 Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2011 rok
 Załącznik Nr 1 - DOCHODY – podział wg źródła pochodzenia
 Załącznik Nr 2 - DOCHODY – PODZIAŁ WG RODZAJU
 Załącznik Nr 3 - WYDATKI budżetu gminy w 2011 roku
 Załącznik Nr 4 - WYDATKI – PODZIAŁ WG RODZAJU
 Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budzetu Gminy w 2011 roku budżetu Gminy w 2011 r.
 Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
 Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
 Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy w 2011 roku
 Załącznik Nr 9 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.
 Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe udzielone w 2011 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finnasów publicznych
 Załącznik Nr 11 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2011 ROK
 Uchwała Regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały Gminy Wałcz o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2015.
 Uchwała Regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wałcz na 2011 r.
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wałcz na 2011 rok.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160427