Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia 2010:
Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19.03.2010 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

 Zarządzenie Nr 15/2010

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 19.03.2010 roku


w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok


Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca roku 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)


§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2009 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem plan - 35.982.339,92 zł

wykonanie - 35.423.614,65 zł

2. Wydatki ogółem plan - 37.794.470,66 zł

wykonanie - 36.798.130,51 zł


W tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

a) dotacja planowana - 6.043.699,60 zł

wykonana - 5.922.296,66 zł

b) wydatki planowane - 6.043.699,60 zł

wykonane - 5.922.296,66 zł


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 przedkłada się Komisji Rewizyjnej, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

PIOTR ŚWIDERSKI


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2011-01-12 14:48:21
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-01-12 14:48:21 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik nr 1 - Wykaz dotacji celowych przekazanych w 2009 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami, a także na real
 Załącznik nr 2 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU
 Załącznik nr 3 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2009 ROK
 Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków Gminy Wałcz w 2009 roku
 Załącznik nr 5 - WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU
 Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów Gminy Wałcz w 2009
 SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160298