Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje:
Informacja o stanie Gminy Wałcz

INFORMACJA    O     STANIE   GMINY

 

Gmina Wałcz położona jest na południowo-wschodnim krańcu województwa zachodniopomorskiego. Sąsiaduje z gminami: Czaplinek, Wierzchowe, Jastrowie , Mirosławiec , Tuczno , Człopa, Szydłowo. Pod względem obszarowym jest to jedna z największych gmin w Polsce . Zajmuje powierzchnię 575,3 km2. Przez gminę przebiegaj ą drogi krajowe i międzyregionalne z których najważniejsze to :

 

  Szczecin - Wałcz - Bydgoszcz - Warszawa

  Kostrzyn - Gorzów Wlkp. - Wałcz - Starogard Gdański - Gdańsk -Elbląg

  Kołobrzeg - Wałcz - Poznań - Wrocław /Kraków,Katowice/

 Wymienione trasy pełnią ważne funkcje w przemieszczaniu się turystów.

Natura bardzo hojnie obdarzyła gminę w przepiękne lasy , pomniki i skupiska ciekawej przyrody oraz malownicze jeziora i rzeki. Lasy zajmują 47 % powierzchni gminy.

 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GMINIE

Gospodarka wod-kan

Miejscowości zwodociągowane

Hydrofornie

Lp.

Miejscowość

Lp.

Miejscowość

1.

Chwiram

1

Chwiram

2.

Czapla

2

Czapla

3.

4.

Dobino

Przybkowo

3

Dobino

5.

Dobrogoszcz

4

Dobrogoszcz

6.

Glinki

5

Glinki

7.

8.

Golce

Karsibór

6

Golce

9.

Gostomia

7

Gostomia

10.

11.

12.

Górnica

Jeziorko

Laski Wałeckie

8

Górnica

13.

Kłębowiec

9

Kłębowiec

14.

Kłosowo

10

Kłosowo

15.

Kolno

11

Kolno

16.

Lipie

12

Lipie

17.

Lubno

13

Lubno

18.

Łąki

14

Łąki

19.

20.

21.

22.

23.

Ługi Wałeckie

Brzezinki

Dzikowo

Papowo

Strączno

15

Ługi Wałeckie

24.

Nakielno

16

Nakielno

25.

Omulno

17

Omulno

26.

Ostrowiec

18

Ostrowiec

27.

Popowo

19

Popowo

28.

Prusinowo

20

Prusinowo

29.

Prusinówko

21

Prusinówko

30.

Różewo

22

Różewo

31.

Różewo III

23

Różewo III

32.

33.

34.

Rudki

Dębołęka

Dobrzyca Wielka

24

Rudki

35.

Rutwica

25

Rutwica

36.

Szwecja

26

Szwecja

37.

Wałcz Drugi

27

Wałcz Drugi

38.

39.

Witankowo

Sitowo

28

Witankowo

40.

Zdbice

29

Zdbice

41.

Kołatnik (Wałcz)*

42.

Wiesiółka (ferma Wiesiółka)*

 * miejscowości zaopatrywane w wodę przez inne podmioty

 

Miejscowości

skanalizowane

Oczyszczalnie

ścieków

Przepompownie ścieków

Lp.

Miejscowość

Lp.

Miejscowość

Ilość

1.

Boguszyn*

1.

Boguszyn*

2.

3.

4.

Chwiram

Gostomia

Dzikowo

2.

Chwiram

1 szt.

1 szt.

1 szt.

5.

Karsibór

3.

Karsibór

2 szt.

6.

Lubno

4.

Lubno

7.

8.

Nakielno

Rutwica

5.

Nakielno

2 szt.

9.

Strączno

6.

Strączno

10.

Szwecja

7.

Szwecja

8 szt.

11.

Wałcz Drugi

8.

Wałcz Drugi

12.

Wiesiółka

9.

Wiesiółka

13.

Kołatnik (Wałcz)*

1 szt.

14.

Kłębowiec (Wałcz)**

1 szt.

* oczyszczalnia nieczynna

** miejscowości obsługiwane przez inne podmioty

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

 • Miejscowości zwodociagowane 42
 • M-ści zaopatrywane z wodociagów grupowych 17
 • M-ści zaopatrywane przez innych dostawców 2
 • Stacje uzdatniania wody (hydrofornie) 29
 • Długość sieci wodociągowej 172,6 km

 

 

 • Miejscowości skanalizowane 14
 • M-ści z kanalizacją grupową 5
 • M-ści obsługiwane przez innych dostawców 2
 • Oczyszczalnie ścieków 9
 • Przepompownie ścieków 17
 • Długość sieci kanalizacyjnej 45,1 km

 (STAN NA LISTOPAD 2005 )

Gospodarka odpadami stałymi:

Powierzchnia gminy Wałcz wynosi 57.350 hektarów. Na tym terenie zlokalizowanych jest 59 miejscowości, w tym wiele koloni.

Od roku 1993 na terenie gminy Wałcz prowadzony jest zorganizowany odbiór odpadów. Systemem tym objętych jest 60 % miejscowości. W tych wsiach zamieszkuje ponad 8 tyś. osób tj. 75 % wszystkich mieszkańców gminy . Corocznie powiększa się ilość wsi, z których odbierane są odpady komunalne .

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów - szczególnie opakowań plastikowych i szkła.

Raz w roku, w uzgodnionych terminach , prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Obecnie na etapie realizacji wprowadzana jest zbiórka odpadów

niebezpiecznych tj. zużyte baterie, świetlówki. W 2007 roku planowane jest utworzenie jednego z trzech Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych ( zużyty sprzęt AGD, akumulatory itp). We wsi Dobino zlokalizowany jest punkt kasacji samochodów.

Odpady komunalne z posesji indywidualnych gromadzone są w pojemnikach 120 lub 240 litrowych , natomiast w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach 1100 litrowych . Każdy z

obsługiwanych mieszkańców ma podpisaną umowę na świadczenie usług z firmą, która jednocześnie odbiera odpady specjalistycznym sprzętem samochodowym. Częstotliwość odbioru odpadów w danej wsi jest różna i wynosi od 2 do 4 razy w miesiącu. Odbierane są także odpady komunalne z przystanków PKS oraz z pojemników ustawionych na plażach w okresie letnim . Odpady komunalne składowane są na składowisku odpadów komunalnych w Wałczu.

 

 Zaopatrzenie w gaz:

W gminie do miejscowości Ostrowiec doprowadzony jest gaz ziemny, pozostałe miejscowości mają szeroki dostęp do gazu w butlach.

 

Elektroenergetyka:

Wszystkie miejscowości gminy zasilone są w energię elektryczną.

 

Drogi:

- Drogi krajowe (nr 10, 22)                       35,6 km

- Drogi wojewódzkie (nr 163,178, 179)       45,1 km

- Drogi gminne                                         7,5 km

- Drogi powiatowe                                    163,9 km

  (twarde 138,2 km, gruntowe 25,7 km)

 

Łącznie dróg publicznych:                         252,10 km

Działalność gospodarcza:

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy na dzień 04.11.2005 r. wynosi: 703.

 

                                        Wpisanych   Skreślonych   Zmienionych

Produkcja wyrobów                      73                40                36

Usługi przemysłowe                      150              79                76

Budownictwo                                126              52                44

Transport                                     140              70                63

Handel stacjonarny                       255              142               158

Handel stacjonarny i obwoźny        12                6                  1

Handel obwoźny                           215              97                67

Gastronomia                                67                42                38

Pozostałe usługi materialne            225              116              132

Usługi niematerialne                      129              50                54

Surowce wtórne i opak. szklane      6                  1                  1

 

Sytuacja Demograficzna:

Według danych Urzędu Gminy Wałcz na dzień 30.09.2005r.obszar Gminy zamieszkiwało 12.795 osób.Średnia gęstość zaludnienia wynosi 22 osoby na km 2.

- ludność do lat 18                       - 3.264

- ludność powyżej 18 lat               - 9.531

 

Oświata:

Na terenie Gminy Wałcz zadania oświatowe w roku szkolnym 2004/2005 realizowały:

- Szkoła Podstawowa w Strącznie   - 13 oddziałów         - 252 uczniów

- Szkoła Podstawowa w Karsiborze  - 11 oddziałów         - 222 uczniów

- Szkoła Podstawowa w Gostomi     - 7 oddziałów           - 145 uczniów

- Szkoła Podstawowa w Szwecji     - 7 oddziałów           - 123 uczniów

- Szkoła Podstawowa w Dębołęce   - 7 oddziałów           - 114 uczniów

- Szkoła Podstawowa w Witankowie - 7 oddziałów           - 151 uczniów

- Zespół Szkół w Różewie              - 6 oddziałów           - 122 uczniów

  + przedszkole                            -2 oddziały                    - 28 + 22 uczniów

oraz:

- gimnazjum w Chwiramie             - 12 oddziałów  - 335 uczniów

- gimnazjum w Lubnie                   - 8 oddziałów   - 164 uczniów

 

Obsługę ekonomiczno-adrninistracyjną placówek oświatowych prowadzi Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych ul.Dabrowskiego 6 ,78-600 Wałcz.

Na terenie Gminy znajduje się 16 świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Wałcz Drugi, Dobino, Szwecja, Chude, Wiesiółka, Nakielno, Rutwica, Dzikowo, Świetosław, laski Wałeckie, Debołęka ,Rudki, Golce, Karsibór, Kłebowiec, Przybkowo

 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-11-09 12:19:51
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2006-01-19 10:44:41 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160298