Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organy:
Wójt

W Ó J T    G M I N Y 
WAŁCZ

Piotr Świderski

tel. (+48 67)258 -02-41
fax (+48 67)258 -02-42
mail: walcz-szef@walcz.ug.gov.pl

 

Przyjęcia interesantów 

Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od  9°°  - do 1630 

Kompetencje 

Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

a)       przygotowanie projektów uchwał Rady,

b)       określenie sposobu wykonania uchwał Rady,

c)       gospodarowanie mieniem komunalnym,

d)       wykonanie budżetu,

e)       informacje mieszkańców o założeniach uchwał i budżetu, kierunkach polityki społeczno gospodarczej Gminy i wykorzystania środków budżetowych,

f)        prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę,

g)       zatrudnianie i zwalnianie kierowników komunalnych jednostek organizacyjnych,

h)       udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej, pozostających w strukturze Gminy, pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,

i)         przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,

j)         wykonywanie zadań, zleconych, określonych innymi przepisami i zadań przyjętych od administracji rządowej w formie porozumienia.

Przyjęcia interesantów 

Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od  9°°  - do 1630 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-11-15 22:30:47
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2008-04-25 10:11:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160298