Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Gminy:
Budżet 2008

Uchwała Nr XVII/89/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.


Informacja O budżecie Gminy Wałcz na 2008 rok


Prognoza długu 2008


Załącznik nr 1 do uchwały XVII/89/07 - Dochody – podział według źródła pochodzenia


Załącznik nr 2 do uchwały XVII/89/07 - Wydatki budżetu gminy w 2008 roku


Załącznik nr 3 do uchwały XVII/89/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU


Załącznik nr 4 do uchwały XVII/89/07- Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.


Załącznik nr 5 do uchwały XVII/89/07 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.


Załącznik nr 6 do uchwały XVII/89/07 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.


Załacznik nr 7 do uchwły XVII/89/07- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.


Załącznik nr 8 do uchwały XVII/89/07 - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ Z OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2008 ROKU


Załacznik nr 9 do uchwały XVII/89/07 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA


Załącznik nr 10 do uchwały XVII/89/07 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU


Załącznik nr 11 do uchwały XVII/89/07 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROKU


Załącznik nr 12 do uchwały XVII/89/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK


Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.


Uchwała Nr XIX/104/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XXII/114/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.


Uchwała Nr XXV/133/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XXVI/134/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2008-01-17 12:48:20
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2008-09-11 13:19:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160427