Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały 2006:

U C H W A Ł A NR III /20/06 R a d y Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.17 Stycznia 2007

Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Wałcz.14 Sierpnia 2007

UCHWAŁA Nr III/ 18 /06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego.19 Stycznia 2007

UCHWAŁA Nr III/17/O6 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2OO6 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Gminy Wałcz do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Szpit14 Sierpnia 2007

UCHWAŁA NR III / 16 /06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200713 Marca 2007

U C H W A Ł A NR III/15 / 06 Rady Gminy Wałczu z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na rok 200713 Marca 2007

UCHWAŁA Nr III/14/06 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 27grudnia 2006 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2007r.9 Sierpnia 2007

UCHWAŁA Nr III/13/2006 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.17 Stycznia 2007

Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok16 Stycznia 2007

UCHWAŁA Nr II/9/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 6 grudnia 2006 w sprawie opłaty miejscowej.18 Grudnia 2006

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 159997