Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały 2011:

UCHWAŁA nr XIV/69/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2012. 23 Lutego 2012

UCHWAŁA Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 23 Lutego 2012

UCHWAŁA Nr XIV/67/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną23 Lutego 2012

UCHWAŁA nr XIV/66/11 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2011 roku sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/271/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejs23 Lutego 2012

UCHWAŁA Nr XIV/65/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/295/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do planów odno23 Lutego 2012

Uchwała Nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2012-2015.24 Stycznia 2012

UCHWAŁA NR XIV/61/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.25 Stycznia 2012

UCHWAŁA NR XIII/60/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr XL/223/09 z dnia 29 października 6 Grudnia 2011

UCHWAŁA NR XIII/59/ 2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego6 Grudnia 2011

Uchwała Nr XIII/57/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej przy drodze powiatowej nr 2313Z.28 Grudnia 2011

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 159997