Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały 2007:

Uchwała Nr XVII/ 96 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 roku - w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości.22 Stycznia 2008

Uchwała nr XVII/95/07Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wałcz11 Stycznia 2008

UCHWAŁA NR XVII/94/07 Rady Gminy Wałczu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na rok 200811 Stycznia 2008

UCHWAŁA NR XVII/93/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200811 Stycznia 2008

UCHWAŁA Nr XVII/92/07 RADY GMiNY W WAŁCZU z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz .7 Stycznia 2008

Uchwała Nr XVII/91/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego11 Stycznia 2008

Uchwała Nr XVII/90/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.11 Marca 2008

Uchwała Nr XVII/89/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.17 Stycznia 2008

UCHWAŁA NR XVI/88/07 Rady Gminy w Wałcz z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie Gminy Wałcz od PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruc17 Grudnia 2007

UCHWAŁA Nr XV/84/07 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2008r.24 Grudnia 2007

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 159997