Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały 2009:

UCHWAŁA NR XLIII/247/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Różewo, Gos10 Lutego 2010

UCHWAŁA Nr XLIII/246/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz”10 Lutego 2010

UCHWAŁA NR XLIII/245/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wystąpienia przez Gminę Wałcz ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.10 Lutego 2010

UCHWAŁA NR XLIII/244/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.11 Marca 2010

UCHWAŁA NR XLIII/243/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2009 – 201510 Lutego 2010

Uchwała NR XLIII/242/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wałcz przedszkoli i punktów przedszkolnych.19 Lutego 2010

UCHWAŁA NR XLIII/241/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wałcz.19 Lutego 2010

UCHWAŁA NR XLII/237/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.10 Lutego 2010

UCHWAŁA nr XLI/236/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej .10 Lutego 2010

UCHWAŁA nr XLI/235/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bez przetargowej.10 Lutego 2010

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 159997