Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały 2010:

UCHWAŁA NR III/14/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy.4 Lutego 2011

UCHWAŁA nr III/13/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2011.4 Lutego 2011

Uchwała NR III/12/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/303/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów4 Lutego 2011

UCHWAŁA Nr III/11/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2011-2013.4 Lutego 2011

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.4 Lutego 2011

UCHWAŁA Nr III/9/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o d4 Lutego 2011

UCHWAŁA Nr III/8/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg4 Lutego 2011

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2011-2014.10 Lutego 2011

Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.10 Lutego 2011

UCHWAŁA nr I/4/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałychRady Gminy w Wałczu.13 Stycznia 2011

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 159997