Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały 2008:

Uchwała Nr XXXI/173/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/167/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008r.w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzę31 Grudnia 2008

UCHWAŁA NR XXXI/172/08 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Adminis31 Grudnia 2008

Uchwała Nr XXXI/171/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/2/99 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na sołectwa.31 Grudnia 2008

UCHWAŁA Nr XXXI/170/08 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2009r.31 Grudnia 2008

Uchwała Nr XXXI/169/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 200928 Maja 2010

Uchwała nr XXX/168/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Wałcz za udział w działaniach ratowniczych31 Grudnia 2008

UCHWAŁA Nr XXX/167/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe31 Grudnia 2008

UCHWAŁA Nr XXX/166/08 Rady Gminy w Wałczu dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2009-201031 Grudnia 2008

UCHWAŁA Nr XXX/165/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200931 Grudnia 2008

Uchwała Nr XXIX/164/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.25 Listopada 2008

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 159997