Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały 2005:

U C H W A Ł A Nr XXXX/213/05 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2006 roku.12 Stycznia 2006

UCHWAŁA nr XXXX/212/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/ 202 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśne12 Stycznia 2006

U C H W A Ł A nr XXXX/210/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia.16 Stycznia 2006

UCHWAŁA NR XXXX/ 209/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wałcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. - UCHYLONA PRZEZ WOJEWODĘ.24 Marca 2006

Uchwała nr XXXX/208/05 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na rok 20063 Stycznia 2006

UCHWAŁA NR XXXX /207/2005 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200612 Stycznia 2006

U C H W A Ł A nr XXXIX/203 / 05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.16 Stycznia 2006

UCHWAŁA nr XXXIX/ 202 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej.12 Stycznia 2006

Uchwała Nr XXXIX/201/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Wałcz16 Stycznia 2006

UCHWAŁA Nr XXXIX/199/05 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX / 94/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 marca 2004r. w sprawie programu współpracy samorządu Gminy15 Lutego 2006

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 159997